Not kondoleyans: Fanmi Lavalas branch Florida

Koòdination Fanmi Lavalas Branch Florid Nòt pou Laprès

Koòdinasyon an ap anonse avek anpil doulè lanmò yon gwo fan’m, yon gran manman ki fè dènye voyaj la jou kite Vandredi 25 jen 2021 nan lakou Miami, madan Solange Pierre-Louis Aristide ki se manman ansyen Prezidan Doktè Jean Bertrand Aristide ale kite nou avek 100 rekòt kafe sou tèt li. Sete yon moun beni, yon katedral fanm, yon sous lanmou kap toujou fleri. Koòdinasyon an ap voye kondòleans li bay ansyen prezidan Doktè Jean Bertrand Aristide ak madanm li Mildrede Trouillot Aristide, ak timoun yo. Kondòleyans pou madanm Anne-Marie Aristide Joseph ak mari’l, Claudy Joseph, ak timoun yo. Kondòleyans pou tout zanmi, tout fanmi, tout senpatizan, tout manb Fami Lavalas an jeneral dèy sa-a frape. Ale anpè madanm! Bondye nan syèl la ap tann ou 2 bra ouvè.

Pou Koòdinasyon an,
Farah Juste

One comment

  1. Nan monan gwo tristès sa a mwen asosye m ak branch Florida Fanmi Lavalas la pou m swete Prezidan Aristide ak tout fanmi li kondoleans. Se pou Bodye lavi a retabli epi ranfòse sante li pou li ka retounen vin kontinye travay lidèchip eklere pèp la konfye l la. Titid nou toujou avè w kenbe fèm pa lage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *